Μπανιώτης Παναγιώτης | Ειδικευόμενος

Μπανιώτης Παναγιώτης | Ειδικευόμενος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (πτυχίο ιατρικής) στην Ιατρική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου Ιταλίας L'Aquila το 2017. Υπηρέτησε τον ελληνικό στρατό ως Ιατρός το 2018 στο Λιτόχωρο Κατερίνης. Εργάστηκε για 16 μήνες ως ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής στην Β' Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. στο Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς (2018-2019). Από τον Δεκέμβριο 2019 είναι ειδικευόμενος Ουρολογίας στην Α' Ουρολογική Κλινική.