Δημήτριος Χατζηχρήστου | Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. Διευθυντής

Δημήτριος Χατζηχρήστου | Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής, Διδακτορική Διατριβή και ειδικότητα) στο Α.Π.Θ.. Μετεκπαιδεύτηκε επί 3ετία στις Η.Π.Α. (Boston και Stanford Universities) στις παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα (παθήσεις προστάτη, ανδρική υπογονιμότητα και σεξουαλικές δυσλειτουργίες). Είναι κάτοχος του τίτλου του Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM) ύστερα από γραπτές εξετάσεις. Το 1994 διορίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας στο Α.Π.Θ. και εξελίχθηκε μέχρι τη βαθμίδα του καθηγητή (2006). Το 2014 ανέλαβε τη Διεύθυνση της Α’ Ουρολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Αγ. Δημήτριος». Το 1995, οργάνωσε το ιδρυτικό συνέδριο της European Society for Sexual Medicine - ESSM (Γενικός Γραμματέας 1995-97 και Πρόεδρος της ESSM 2001-2004). Το 1998, ίδρυσε το Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας στο Α.Π.Θ., ως το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες, της οποίας χρημάτισε Πρόεδρος (2004-2006). Από το 2005 μέχρι το 2011 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Σεξουαλικής Ιατρικής, η οποία σε συνεργασία με την UEMS οργάνωσε την ανάπτυξη της Σεξουαλικής Ιατρικής ως υποειδικότητας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ανδρολογικού Τμήματος της European Association of Urology - EAU (ESAU) και από το 2001 έως το 2014 υπήρξε μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη των κατευθυντήριων οδηγίων για την αντιμετώπιση των Ουρολογικων παθήσεων (EAU guidelines). Υπηρέτησε ως μέλος στη συντακτική επιτροπή των περιοδικών Urologia Internationalis, Journal of Sexual Medicine, International Journal of Impotence Research, International Journal for Sexual Health και ως κριτής σε 24 διεθνή περιοδικά. Έχει έντονη επιστημονική παρουσία ως ομιλητής/εκπαιδευτής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει τιμηθεί με 8 βραβεία, ισάριθμα διεθνή και ελληνικά. Έχει συγγράψει 106 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά (με περισσότερες από 7.000 αναφορές), 24 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία, ενώ 2 φορές ήταν φιλοξενούμενος συντάκτης ειδικών τευχών διεθνών περιοδικών. Το 2011, ίδρυσε το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικων Παθήσεων - Ι.Μ.Ο.Π, του οποίου είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα κλινικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα (προστάτης, όρχεις, πέος).