Μυρσίνη Πασχούδη | Προϊσταμένη

Μυρσίνη Πασχούδη | Προϊσταμένη Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.Ολοκλήρωσε τις σπουδές της (πτυχίο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕ Νοσηλευτών) στο ΤΕΙ Αθηνών το 1985 και την Νοσηλευτική Παιδιατρική ειδικότητα στο ΓΠΝ Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το 2000. Το 1986 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αθηνών «Η Αγία Σοφία» ως νοσηλεύτρια, όπου και παρέμεινε ως το 1994 που εντάχθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» αρχικά ως Νοσηλεύτρια στη Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου έως το 1997. Στη συνέχεια υπήρξε Νοσηλεύτρια στην Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. έως το 2002 και Νοσηλεύτρια στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. έως το 2006 που εξελίχθηκε σε Προϊσταμένη, θέση που διατηρεί έως σήμερα.