Αναστάσιος Αναστασιάδης, MD, PhD, FEBU | Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Αναστάσιος Αναστασιάδης | Ουρολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής A.Π.Θ. (2001).
Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Oυρολογία (2010) και τη διδακτορική του διατριβή στη Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ. (2017).
Μετεκπαιδεύτηκε για δύο έτη στην Πανεπιστημιακή Κλινική του AMC, Amsterdam, the Netherlands (2011 και 2012) σε οργανική έμμισθη θέση επιμελητή (Staff Member).
Παρακολούθησε course ‘Κυστεκτομής και Εκτροπής Ούρων’ στην Mansura,Egyptτο 2008 και 2 course Λαπαροσκοπικής Νεφρεκτομής, Basic και Advanced στο Caceres,Spain (2016 και 2017).
Είναι (Locum) Consultant στο NHSFIFE,UK από το 2015, με Revalidation από το GMC το 2018.
Έχει 19 ξενόγλωσσες εργασίες δημοσιευμένες στο Pubmed με 184 citations.
Συμμετέχει ως κριτής συγγραμμάτων σε αναγνωρισμένα περιοδικά, μεταξύ των οποίων το Journal of Urology, το Journal of Endourology και το Urology (25 αξιολογήσεις, Certificate of Outstanding Reviewing, 2017)
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή δύο (2) ξενόγλωσσων κεφαλαίων συγγραμμάτων, δύο (2) διεθνείς μελέτες και έχει δώσει 34 ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής, 28 στην Ελλάδα και 6 στο εξωτερικό (invitedfaculty).
Είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ,υπεύθυνος του τμήματος ΕνδοΟυρολογίας της Κλινικής. Διδάσκει στους φοιτητές ιατρικής του 4ου έτους (χειμερινό εξάμηνο) από το 2015. Διδάσκει στις ειδικότητες των νοσηλευτών από το 2017.Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Α.Π.Θ. το 2018.
Είναι μέλος της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Ουρολογικής Εταιρείας.