Δημήτριος Καλυβιανάκης, MD, PhD, FEBU, FECSM | Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Δημήτριος Καλυβιανάκης | Ουρολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Ξεκίνησε ειδικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο-Πανάνειο Ηρακλείου και την ολοκλήρωσε στην Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας Ουρολογίας το 2007 και, τον ίδιο χρόνο, ύστερα από εξετάσεις τον τίτλο του Fellow of the European Board of Urology.
Εργάστηκε επί 1 χρόνο ως Επικουρικός Επιμελητής στην Ουρολογική Κλινική του Βενιζέλειου-Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Επίσης έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας στο ΕΑΠ, βρίσκεται δε στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Είναι μέλος της Ελληνική́ς Ουρολογικής Εταιρείας, της European Association of Urology και της European Society for Sexual Medicine (ESSM). Το 2009, διεκδίκησε και έλαβε υποτροφία του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.) της Μ.Μ.Ο.Π. και, μέχρι το 2011 εργάστηκε ως υπότροφος στη Β ́ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ., κάνοντας εξειδίκευση στην Ανδρολογία. Από το 2010 έως σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΣΑΥ. Το 2012, απέκτησε τον τίτλο του Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM) ύστερα από γραπτές εξετάσεις.
Έχει συμμετάσχει σε 7 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες. Έχει 28 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και 4 σε διεθνή καθώς και 12 ομιλίες. Έχει 5 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις και 2 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 1 κεφάλαιο βιβλίου και έχει συμμετάσχει στην μετάφραση 2 ιατρικών βιβλίων.