Ανακοίνωση εξετάσων περιόδου Φεβρουαρίου 2022

Untitled Document

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές, που παρακολούθησαν το μάθημα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α΄ Ουρολογική Κλινική και επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο Φεβρουαρίου 2022, να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Κλινικής από 19 μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ.
Η δήλωση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση urolauth@med.auth.gr . Εναλλακτικά η δήλωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στους αριθμούς 2310992542 και 2313308102 εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές κατά τη δήλωση να αναφέρουν οπωσδήποτε: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμό Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και εξάμηνο φοίτησης.
Με τη απόφαση του Τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και της Πρυτανείας του ΑΠΘ, οι εξετάσεις θα διενεργηθούν αποκλειστικά με φυσική παρουσία την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 9-12 π.μ. στα αμφιθέατρα του Τμήματος Ιατρικής κάτω από τη Γραμματεία. Προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις ασφαλείας, οι εξετάσεις θα γίνουν γραπτά σε δύο ομάδες με ίσο αριθμό φοιτητών και για το λόγο αυτό καμία/κανένας φοιτήτρια/φοιτητής δεν θα γίνει δεκτή/ος αν δεν έχει προηγηθεί δήλωση συμμετοχής. Οι δύο ομάδες και οι αντίστοιχες ώρες προσέλευσης θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής.
Τονίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής έχουν ΜΟΝΟ όσες φοιτήτριες/φοιτητές παρακολούθησαν το μάθημα στην Α΄ Ουρολογική Κλινική και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ανακοινώνεται βαθμολογία.
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με πιθανή αδυναμία προσέλευσης φοιτητριών/φοιτητών, που δήλωσαν συμμετοχή, λόγω νόσησης COVID, 19 το Τμήμα Ιατρικής αποφάσισε τα παρακάτω:

• Με νόσηση είναι ο φοιτητής/τρια που έχει θετικό PCR ή rapid test έγκυρο που δηλώνεται στον ΕΟΔΥΥ, την συγκεκριμένη ημερομηνία ή και πέντε ημέρες νωρίτερα. Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν τη νόσηση στις γραμματείες των Εργαστηρίων/Κλινικών.
• Τα αποτελέσματα συλλέγονται από τις γραμματείες των Εργαστηρίων/Κλινικών και υπό την ευθύνη του Υπεύθυνου του μαθήματος προωθούνται έγκαιρα στη Γραμματεία του Τμήματος για τον καθορισμό ημερομηνίας, ώρας και αμφιθεάτρου για την εξέταση των νοσούντων φοιτητών.
• Η εξέταση κάθε μαθήματος στους φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με την αρχική, εφόσον πρόκειται για πάνω από 10% των φοιτητών που είχαν δηλωθεί στην εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση (<10%), η εξέταση των φοιτητών που νόσησαν θα γίνεται προφορικά.
Από την Α΄ Ουρολογική Κλινική