Κυστεοσκόπηση

Κυστεοσκόπηση

Κατά την κυστεοσκόπηση, με τη βοήθεια ενός λεπτού εργαλείου που ονομάζεται κυστεοσκόπιο, γίνεται εξέταση υπό όραση της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης του ασθενή. Η συγκεκριμένη εξέταση γίνεται για να βρεθεί η αιτία των συμπτωμάτων του ασθενή, όπως επώδυνη ούρηση, αδυναμία ούρησης, αίμα στα ούρα (αιματουρία), συχνοουρία, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις κ.α. Η εξέταση γίνεται υπό τοπική αναισθησία με ξυλοκαΐνη σε μορφή γέλης (gel). Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται στα 10 λεπτά περίπου.

Προετοιμασία

Ενημερώστε τον ιατρό αν είστε αλλεργικοί σε οποιαδήποτε φάρμακο, αν είστε έγκυος ή αν είχατε ποτέ προβλήματα αιμορραγίας που δεν σταματούσε. Επιπλέον αν παίρνετε ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο που επηρεάζει την πήξη του αίματος, όπως ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, τικλοδιπίνη, ασενοκουμαρόλη, δαβιγατράνη πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την κυστεοσκόπηση για να λάβετε οδηγίες για την συνέχιση, διακοπή ή αντικατάσταση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Μετά την εξέταση

Στο τέλος της κυστεοσκόπησης πιθανόν ο ιατρός να σας συνταγογραφήσει κάποια αντιβιοτική αγωγή για την πρόληψη ουρολοίμωξης που θα μπορούσε να προκληθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον θα σας παρέχει έγγραφες οδηγίες για το τι πρέπει να προσέξετε το επόμενο διάστημα.