Γιώβης Γεώργιος | Απόφοιτος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής

 Γεώργιος Γιώβης | Απόφοιτος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κραϊόβα στη Ρουμανία το 2007. Το 2008 κατατάχθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης υγειονομκού στην Άρτα και υπηρέτησε ως οπλίτης ιατρός στην 194η Μοίρα Πυροβολικού στον Λαγκαδά και στο 523ο Κέντρο Κατάταξης Πεζικού Κοζάνης. Συνέχισε την εκπαίδευση του το 2009 στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κατερίνης στην Παθολογική, Καρδιολογική και Χειρουργική Κλινική. Υπηρέτησε για ένα χρόνο (2009-2010) στο Περιφερειακό Ιατρείο Παλιόστανης στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου και στη συνέχεια ως ειδικευόμενος Ιατρός Χειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας (2010-2013). Από το Νοέμβριο 2013 έως το Νοέμβριο 2015 ήταν ειδικευόμενος ιατρός στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Έλαβε τον τίτλο Ειδικότητας Ουρολογίας τον Μάρτιο 2016. Από το Σεπτέμβριο 2011 έως σήμερα έχει παρακολουθήσει όλα τα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Από το 2015 είναι μέλος Δ.Σ. της Ουρολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος.