Κουδωνάς Αντώνης | Απόφοιτος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής) στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 2006 έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση και στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Κάτοχος ΜΒΑ με εξειδίκευση Health Care Management του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2014). Εκπαιδεύτηκε σε θέματα τακτικής του υγειονομικού σώματος στο 401 ΓΝΣΑ (2007-2008). Υπηρέτησε στο 80ο ΤΥΕΘ (ΤΑΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ) στην Κω (2008-2009) καθώς και στο Λόχο CIMIC (2009-2010) ως Αξιωματικός αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της στρατιωτικής μονάδας και ασφάλειας. Εργάστηκε ως ειδικευόμενος χειρουργικής (Β΄χειρουργική κλινική) στο 424 ΓΣΝΕ (2010-2011). Από το Μάρτιο 2012 μέχρι και Μάρτιο 2016 ήταν ειδικευόμενος Ουρολογίας στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Γ. Γεννηματάς». Σήμερα, υπηρετεί στο 80 ΤΥΕΘ της νήσου Κω. Είναι κάτοχος FEBU (Fellow of European Board of Urology). Στις εξετάσεις για τις υποτροφίες μετεκπαίδευσης εξωτερικού της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κατέλαβε την τρίτη θέση.