Κόπτσης Μιχαήλ | Απόφοιτος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής

Μιχαήλ Κόπτσης | Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής) το 2005 στο Πανεπιστήμιο της Φερράρας, Ιταλία. Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.Υπηρέτησε ως Ιατρός Μονάδας 2 μήνες ΚΕΥΓ Άρτας, 4 μήνες 496ΓΣΝΔ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Διδυμοτείχου) και 6 μήνες ΣΔΙΕΠ στο Στρατόπεδο Νταλίπη (Θεσ/νίκη) (2006-2007). Πραγματοποίησε τρίμηνη άσκηση στην Παθολογική & Χειρουργική Κλινική στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φλώρινας (2008). Εργάστηκε ως Ιατρός Υπηρεσίες Υπαίθρου – Ελεγκτής Ιατρός Δημοσίου στο Π.Ι Φλαμπούρου του Κ.Υ. Αμυνταίου του Ν.Φλώρινας (2008), ως εφημερεύων ιατρός στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Φλώρινας (2008), ως ειδικευόμενος Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας (2009), ως ειδικευόμενος Ουρολογίας στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Βέροιας (2009-2011), ως ειδικευόμενος Ουρολογίας (εκπαίδευση στην Ουρογυναικολογία) στη Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο»
(2012) και ως ειδικευόμενος Ουρολογίας (εκπαίδευση στην Παιδοουρολογία) στην Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «Γ. Γεννηματάς» (2013). Από τον Μάρτιο 2014 έως σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».
Υπήρξε εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού Ιταλίας (C.R.I.) (1999-2001) και μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 1ης Επιστημονικής Ημερίδας της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Βέροιας με διεθνή συμμετοχή.
Έχει δημοσιεύσει 5 Άρθρα σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά (3 indexed in PubMed), 5 Περιλήψεις σε Διεθνή Συνέδρια (included in abstract books) και 3 Άρθρα σε ελληνόφωνα ιατρικά περιοδικά (2007-2014). Έχει 27 Συμμετοχές σε Ελληνικά Συνέδρια και 7 Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια (2003-2014) καθώς και 14 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια και 6 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια (2010-2014). Κάτοχος του τίτλου Fellow European Board of Urology (FEBU).
Είναι μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΥ.Ε.Β.Ε.) και της European Association of Urology (EAU).