Βασίλης Νικολάου | Απόφοιτος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής

Βασίλης Νικολάου | Ειδικευόμενος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.το 2011. Στη συνέχεια εργάστηκε στο άγονο Π.Ι. Καλλιθέας Σάμου ως αγροτικός ιατρός μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Έκτοτε και μέχρι τις αρχές του 2015 εργάστηκε στο Γ.Ν. Βέροιας, ως ειδικευόμενος ιατρός, αρχικά στην Χειρουργική και στη συνέχεια στην Ουρολογική Kλινική του Γ.Ν. Βέροιας. Από τον Φεβρουάριο του 2015 εργάζεται στην Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ως ειδικευόμενος ιατρός.