Σταύρος Ιωαννίδης

Σταύρος Ιωαννίδης | Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής, Διδακτορική Διατριβή και ειδικότητα) στο Α.Π.Θ. Μετεκπαιδεύτηκε για 7 μήνες στη Γερμανία στην Klinik für Urologie, Universitätsklinikum Tübingen όπου ασχολήθηκε με τη χειρουργική αντιμετώπιση των όγκων του ουροποιητικού, τη λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου και του κατώτερου ουροποιητικού, τη μικροχειρουργική του γεννητικού συστήματος του άνδρα, καθώς και την ενδοσκοπική αντιμετώπιση των λίθων του ουροποιητικού συστήματος (Ουρητηροσκοπήσεις, Διαδερμικές επεμβάσεις). Είναι κάτοχος του τίτλου του Fellow of the European Board of Urology (F.E.B.U.) Παρίσι 11/6/2005 ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Το 2009 διορίστηκε Λέκτορας Ουρολογίας στο Α.Π.Θ. και εντάχθηκε στην Α’ Ουρολογική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς – Αγ. Δημήτριος». Έχει συγγράψει 10 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά, 23 άρθρα σε Ελληνικά περιοδικά, έχει 29 ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια και 72 σε Ελληνικά. Τα κλινικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των όγκων του ουροποιητικού, στη λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου και του κατώτερου ουροποιητικού, στη μικροχειρουργική του γεννητικού συστήματος του άνδρα, στην ενδοσκοπική αντιμετώπιση των λίθων του ουροποιητικού συστήματος (Ουρητηροσκοπήσεις, Διαδερμικές επεμβάσεις) και στις διουρηθρικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη και των επιφανειακών όγκων της ουροδόχου κύστης.