100 Χρόνια Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Γεννηματάς

H Κλινική μας συμμετέχει στον εορτασμό των 100 χρόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου που την φιλοξενεί. Στα πλαίσια αυτά απευθυνόμαστε σε όλους όσους υπηρέτησαν στην Κλινική (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) να μας στείλουν αρχειακό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους (φωτογραφίες κυρίως, αλλα και οτιδήποτε άλλο), με σκοπό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Κλινικής και επιλεγμένο υλικό να χρησιμοποιηθεί σε μια μικρής διάρκειας ταινία που ετοιμάζει το νοσοκομείο με την ιστορία του.
Όλο το υλικό παρακαλούμε πολύ να αποσταλεί στη γραμματεία της Κλινικής στο email: urolauth@med.auth.gr