Ανακοίνωση αλλαγής μαθήματος

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Η Α' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ενημερώνει τους φοιτητές του 4ου τριβδόμαδου Ουρολογίας ότι την Τετάρτη 13/12 και ώρα 1-2μμ θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "Λοιμώξεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος" με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ουρολογίας κ. Ιωάννη Βακαλόπουλο και αντίστοιχα το μάθημα "Παθήσεις Προστάτη" με τον Ουρολόγο κ. Αναστάσιο Αναστασιάδη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/12 και ώρα 1-2μμ.

Από τη Γραμματεία
Α' Ουρολογικής Κλινικής

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf