Ανακοίνωση - Αναβολή μαθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. την Τετάρτη 23/11 αναβάλλονται, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Η αναπλήρωσή τους θα πρέπει να γίνει είτε στο αντίστοιχο δίωρο του επόμενου τριβδόμαδου είτε με την παρακολούθηση εφημερίας προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό στη γραμματεία της κλινικής.


Από τη Γραμματεία

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf