Ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων | Φεβρουάριος 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις στο υποχρεωτικό μάθημα της Ουρολογίας. Για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα στην Ά Ουρολογική Κλινική και δήλωσαν συμμετοχή, οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στα δυο μεγάλα αμφιθέατρα της Σχολής (κάτω από τη Γραμματεία).

Οι φοιτητές θα χωριστούν αλφαβητικά σε 2 ομάδες ως εξής:

1η ομάδα, ώρα εξετάσεων 9:00-10:00 π.μ.: Από Α έως και M

2η ομάδα, ώρα εξετάσεων 10:30-11:30 π.μ.: Από N έως και Ω


Τονίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο αλφαβητικός διαχωρισμός των ομάδων. Φοιτητές οι οποίοι μεταφέρονται από τη μία ομάδα στην άλλη ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί παρά μόνο κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 1:00 ώρα για την κάθε ομάδα

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους μεταφορείς.

Από την Γραμματεία

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf