Ανακοίνωση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις στο υποχρεωτικό μάθημα της Ουρολογίας. Για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα στην Ά Ουρολογική Κλινική και δήλωσαν συμμετοχή, οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στα δυο μεγάλα αμφιθέατρα της Σχολής (κάτω από τη Γραμματεία).

Οι φοιτητές θα χωριστούν αλφαβητικά σε 2 ομάδες ως εξής:

1η ομάδα, ώρα εξετάσεων 9:00-10:00 π.μ.: Από Α έως και Λ καθώς και ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
2η ομάδα, ώρα εξετάσεων 10:30-11:30 π.μ.: Από Μ έως και Ω

Τονίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο αλφαβητικός διαχωρισμός των ομάδων. Φοιτητές οι οποίοι μεταφέρονται από τη μία ομάδα στην άλλη ΔΕΝ θα γίνονται δεκτοί παρά μόνο κατόπιν προηγηθείσας συνεννόησης.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 1:00 ώρα για την κάθε ομάδα

Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους μεταφορείς.

Από την Γραμματεία

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf