Απεβίωσε σήμερα ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Μια μεγάλη απώλεια για την Ουρολογική οικογένεια. Απεβίωσε σήμερα ο πρώην Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος.

Πέρα από το έργο του σε 2 ΑΕΙ και την Ιατρική Σχολή της Αθήνας, σημαντικότατο ήταν το έργο του ως Καθηγητής Ουρολογίας.Ο καθηγητής Δημόπουλος αποτελεί τον αρχιτέκτονα της σύγχρονης Ελληνικής Ουρολογίας. Ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τα σύνορα της ειδικότητας στο εξωτερικό, δημιουργώντας ταυτότητα για τον Έλληνα Ουρολόγο. Επίσης έφερε την τεχνολογία στην Ελλάδα, με τον πρώτο εξωσωματικό λιθοθρύπτη και το πρώτο οργανωμένο ενδοουρολογικό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής.  Το πρώτο μεγάλο έργο του ήταν η δημιουργία της πλέον σύγχρονης Ουρολογικής κλινικής στο Σισμανόγλειο τη δεκαετία του '80. Αντίστοιχο είναι το όραμα μας για την Κλινική μας.

Η Κλινική μας συμμετέχει στο πένθος της Ουρολογικής οικογένειας για τη μεγάλη απώλεια.

Ο πρώην Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Κωνσταντίνος Α. Δημοπουλος.