Εκκρεμότητες Φοιτητών Ουρολογίας σε Εφημερίες και Απουσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΕΜ 32512 / 32933 / 32281 / 32249 /32306 / 32316 / 32317 / 32529 /32252 / 32494 / 32566 / 33268, που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στην Α΄ Ουρολογική Κλινική, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν περισσότερες των δύο απουσιών ή χρωστούν την υποχρεωτική εφημερία δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου 2019.


Από την Κλινική


Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf