Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α’ Ουρολογικής Κλινικής 2018-2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμματης Α’ Ουρολογικής Κλινικής περιλαμβάνει :

  1. Βιβλιογραφικές ενημερώσεις (σύντομη παρουσίαση από ειδικευόμενους πρόσφατων άρθρων συγκεκριμένης θεματολογίας κάθε Πέμπτη με συντονισμό από έναν ειδικό)
  2. Ενημερώσεις από φαρμακευτικές εταιρείες (κάθε 3μηνο)
  3. Παρουσιάσεις από ειδικούς (μία Δευτέρα κάθε μήνα)
  4. Εξετάσεις ειδικευομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (κάθε 1-2 μήνες,υπεύθυνοι δύο ειδικοί κάθε φορά) και παρουσίαση σωστών απαντήσεων και επίδοσης την επόμενη εβδομάδα
  5. Δημιουργία κλινικών πρωτοκόλλων Α΄ Ουρολογικής (ομάδες εργασίας με θεματολογία και πλάνο παρουσίασης) με σκοπό την εκπόνηση best practice αλγορίθμων για βασικά ουρολογικά ζητήματα προσαρμόζοντας τα guidelines στις πραγματικότητες της καθημερινότητας της κλινικής και τις δυνατότητες του συστήματος.Ομάδες εργασίας κλινικών πρωτοκόλλων

  • Kωλικός νεφρού [Μέμμος-Στεφανίδης-Αναστασιάδης] παρουσίαση Μάρτιος 2019
  • Επίσχεση ούρων [Τσιόγγα-Mutomba-Σουντουλίδης] παρουσίαση Απρίλιος 2019
  • Οξύ όσχεο [Πούλιος-Ζάχος-Δημητριάδης Φ] παρουσίαση Μάιος 2019 

Ημερομηνία & ώρα

Θεματολογία

προτεινόμενα θέματα

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Μαθήματα ειδικών/βιβλιογραφική ενημέρωση/MCQs/

Ενημέρωση από εταιρείες

Συντονιστές-παρουσιαστές μαθημάτων

 Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 12.30-14.00

Ογκολογία-Καρκίνος προστάτη

_

Ενημέρωση για κλινικές μελέτες Α’ Ουρολογικής

Ενημέρωση από εταιρίες

Astellas

κ. Χατζηχρήστου

 

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου

13.30-14.30

Απόφραξη κατώτερου ουροποιητικού

Χρόνια επίσχεση ούρων-ορισμοί, αίτια, αντιμετώπιση

Χειρουργικές τεχνικές στον μεγάλο προστάτη:

Σύγκριση διπολικής TURP-laser προστατεκτομής-ανοικτής προστατεκτομής

Βιβλιογραφική ενημέρωση

(Παρουσίαση 4  άρθρων με 5-6 διαφάνειες)

κ. Μυκονιάτης

κ. Μουτόμπα

κ. Στεφανίδης

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου

Ογκολογία

Ο καρκίνος της κύστης στο μικροσκόπιο

 

Μάθημα ειδικού

κα. Κωτακίδου

 

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου

Λειτουργικές διαταραχές κατώτερου ουροποιητικού

Αξιολόγηση LUTS στο ιατρείο βήμα-βήμα

Τα όρια της φαρμακοθεραπείας στην ΚΥΠ

Βιβλιογραφική ενημέρωση

κ. Τουτζιάρης

κ. Μέμμος Δ

κα Τσιόγγα K

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου

Απόφραξη ανώτερου ουροποιητικού

Μεταβολικός έλεγχος λιθίασης-επιπλοκές RIRS

Στένωση ΠΟΥΣ-ενδείξεις & τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης

Βιβλιογραφική ενημέρωση

κ. Αναστασιάδης Α.

κ. Πούλιος Β

κ. Ζάχος Μ

 

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου

Ανδρολογία

Αίτια και θεραπευτικοί αλγόριθμοι πριαπισμού

Φαρμακοθεραπεία της ΣΔ-από τους PDE-5i στις ενδοπεικές ενέσεις

Βιβλιογραφική ενημέρωση

κ. Βακαλόπουλος Ι

κα Τσιόγγα

κ. Μουτόμπα

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου

ογκολογία

Ο καρκίνος του προστάτη στο μικροσκόπιο

 

Μάθημα ειδικού

κ. Παπανικολάου

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου

ΚΥΠ/LUTS

 

 

MCQs ειδικευομένων

κ. Σουντουλίδης

κ. Καλυβιανάκης

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου

ΚΥΠ/LUTS

 

 

Απαντήσεις MCQs-συζήτηση

κ. Καλυβιανάκης

κ. Σουντουλίδης

 

2019

Πέμπτη 10 Ιανουαρίου

Ογκολογία-Καρκίνος κύστης

Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την TURBT (τεχνική & τεχνολογία)

Επιλογές σε αποτυχία BCG-ενδείξεις και πλεονεκτήματα “πρώιμης” κυστεκτομής

Βιβλιογραφική ενημέρωση

κ. Καλυβιανάκης Δ.

κ. Μέμμος

κ. Ζάχος

 

Πέμπτη 17 Ιανουαρίου

Ανδρολογία

Αποφρακτική- μη αποφρακτική αζωοσπερμία-IVF?

Ανδρολογικές επεμβάσεις στο ιατρείο (office andrology)

Βιβλιογραφική ενημέρωση

κ. Δημητριάδης Φ

κ. Πούλιος

κ. Στεφανίδης

 

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

Λοιμώξεις

Αναγνώριση και αντιμετώπιση σηπτικής ουρολοίμωξης

 

Μάθημα ειδικού

Κα Μπακαίμη

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

Ανδρολογία-Υπογονιμότητα

 

 

MCQs ειδικευομένων

κ. Δημητριάδης Φ

κ. Βακαλόπουλος Ι

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

Ανδρολογία-Υπογονιμότητα

 

 

βαθμολογία-απαντήσεις MCQs

κ. Δημητριάδης Φ

κ. Βακαλόπουλος Ι

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου

 

 

 

Ενημέρωση από εταιρείες-TBC