Φυτέψαμε - ποτίσαμε

Ολοκληρώνονται οι εργασίες στα νέα ιατρεία της Α' Ουρολογικής Κλινικής. Εμείς φροντίσαμε μεταξύ άλλων και για τον πράσινο διάκοσμο!

Φυτέψαμε - ποτίσαμε! Οι ελίες μας στην κλινική!

Φυτέψαμε - ποτίσαμε! Οι ελίες μας στην κλινική!

Φυτέψαμε - ποτίσαμε! Οι ελίες μας στην κλινική!