Η μεταμόρφωσή της Κλινικής 2014-2020

Η Α' Ουρολογική Κλινική τα τελευταία 6 χρόνια, αναδιαρθρώθηκε εκ βάθρων. Ο απερχόμενος Διευθυντής Καθηγητής Δημήτριος Χατζηχρήστου (2014-2020) αφήνει ως παρακαταθήκη ένα πολύ σημαντικό έργο!

Αναλυτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω video:

  • Η Κλινική το 2014
  • Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις και ξενοδοχειακός εξοπλισμός
  • Β. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
  • Γ. Προπτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
  • Δ. Εκπαίδευση Ειδικευομένων/Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
  • Ε. Έρευνα/Δημοσιεύσεις