Νέος Διευθυντής της Κλινικής

Δημήτριος Χατζηχρήστου | Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Τα καθήκοντα του Διευθυντή της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς" ανέλαβε από 1 Σεπτεμβρίου 2014 ο καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. Δημήτριος Χατζηχρήστου μετά την ευδόκιμη ολοκλήρωση της θητείας του καθηγητή Β. Κατσίκα.