Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα προληπτικού ελέγχου

Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα προληπτικού ελέγχου στο νοσοκομείο μας. Συμμετείχαμε και φέτος στη δράση της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

Tο Ιατρείο Προστάτη από τις 21-25 Σεπτεμβρίου ήταν καθημερινά ανοικτό για κάθε πολίτη.

Ολοκληρώθηκε η εβδομάδα προληπτικού ελέγχου