Συμμετοχή της Κλινικής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας

Η Κλινική μας συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας και εκπροσωπήθηκε από τέσσερα μέλη ΔΕΠ. Αναλυτικά:

Oμιλίες:

  • Χειρουργική θεραπεία του τοπικά προχωρημένου και μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος
    Γ. Δημητριάδης
  • Η θέση της μερικής νεφρεκτομής στη χειρουργική θεραπεία του νεφροκυτταρικού καρκινώματος
    Χ. Πατσιαλάς
  • Χειρουργική θεραπεία των ουροθηλιακών όγκων του νεφρού
    Σ. Ιωαννίδης

Σχολιαστές:

Συμμετοχή της Κλινικής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας

Συμμετοχή της Κλινικής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας

Συμμετοχή της Κλινικής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας