Παραδόθηκε και ο τελευταίος θάλαμος

Παραδόθηκε και ο τελευταίος θάλαμος. Μικρές λεπτομέρειες ακόμη για να τελειώσει η μεγάλη προσπάθεια 22 μηνών. Ένα περιβάλλον πια που δεν θίγει την αξιοπρέπεια των νοσηλευόμενων. Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνουμε και τις συμπληρωματικές δουλειές (συντήρηση κλιματιστικών, συντήρηση καταψύκτη έρευνας, κάλυψη ελλείψεων υλικού) ώστε να είναι όλα ασφαλή για τον Αύγουστο. Και από 1/9 ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά με ένα βελτιωμένο πρόγραμμα λειτουργίας και με περισσότερο χειρουργικό χρόνο. Η προσπάθειά μας μόλις ξεκίνησε!

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής

Παραδόθηκέ και ο τελευταίος θάλαμος της κλινικής