Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών

Σήμερα το μάθημα στους φοιτητές μας το έκαναν 4 φιλοξενούμενοι για 1 χρόνο φοιτητές Ιατρικής Γερμανικών ΑΕΙ που φοιτούν 1 χρόνο στο ΑΠΘ. Μια υπέροχη εμπειρία για ΟΛΟΥΣ!

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής

Παρουσιάσεις 4 Γερμανών φοιτητών (Erasmus) στους 4ετείς Ιατρικής