Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 θέσεις Επιστημονικών συνεργατών

Η Α’ Ουρολογική Κλινική καλεί ειδικούς Ουρολόγους για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2 θέσεις εξειδίκευσης στην Ανδρολογία και τις παθήσεις του προστάτη αντίστοιχα. Οι Ουρολόγοι που θα επιλεγούν θα είναι Επιστημονικοί Συνεργάτες της Κλινικής και θα συμβάλλουν στη λειτουργία των αντίστοιχων ειδικών μονάδων/ιατρείων ενώ συγχρόνως θα λαμβάνουν εκπαίδευση. Παράλληλα, θα συμμετέχουν στα Ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής, με σκοπό παρουσιάσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις. Επίσης, θα συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις της Κλινικής και του Ινστιτούτου Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Ελληνικό Σχολείο Ουρολογίας, Κλινικά Φροντιστήρια, Andrology update). Οι Επιστημονικοί συνεργάτες έχουν την υποχρέωση ελάχιστης παρουσίας 2 ημέρες/εβδομάδα. Επιπλέον χρόνος εξαρτάται από την προσωπική τους διάθεση / δυνατότητα.

Η εκπαίδευση διαρκεί 18 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης έως 3 χρόνια), παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει τη συμμετοχή των Ουρολόγων στις κάτωθι δραστηριότητες:

Α. Επιστημονικός Συνεργάτης Ειδικής Μονάδας Παθήσεων Προστάτη

  • Συμμετοχή στο Ιατρείο προστάτη (2 ημέρες την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή στις βιοψίες προστάτη και στη μονάδα υπερήχων (1 ημέρα την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή στο ογκολογικό ιατρείο προστάτη (1 ημέρα την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Κλινικής (ΚΥΠ, καρκίνος προστάτη, χρόνια προστατίτιδα)
  • Παρακολούθηση χειρουργείων

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα μπορεί να αντιμετωπίσει με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές όλες τις παθήσεις προστάτη.

Β. Επιστημονικός Συνεργάτης Ειδικής Μονάδας Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας

  • Συμμετοχή στο Ανδρολογικό Ιατρείο (2 ημέρες την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή στις θεραπείες με κρουστικά κύματα (1 ημέρα την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή στα triplex όρχεων και πέους (1 ημέρα την εβδομάδα)
  • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Κλινικής (στυτική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα)
  • Παρακολούθηση χειρουργείων

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα 20 περιστατικά στο logbook της UEMS για να μπορεί να δώσει εξετάσεις για τον τίτλο υποειδίκευσης στην σεξουαλική ιατρική

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν σύντομο βιογραφικό στη γραμματεία της Κλινικής έως τις 11 Οκτωβρίου 2015.

Η ενασχόληση θα ξεκινήσει μετά την επιλογή και τον ορισμό τους από τον Χειρουργικό Τομέα του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ (1/11/2015).


Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf