Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Α’ Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ, που στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  “Γ. Γεννηματάς” προκηρύσσει τέσσερις θέσεις μεταπτυχιακών υποτρόφων για το έτος 2015.


Οι θέσεις αφορούν στα ακόλουθα γνωστικά πεδία της Ουρολογίας:

  1. Ανδρολογία – Σεξουαλική Ιατρική
  2. Λειτουργική Ουρολογία (LUTS – Νευροουρολογία – Γυναικολογική Ουρολογία)
  3. Λαπαροσκοπική Χειρουργική - Ενδοουρολογία ανώτερου ουροποιητικού
  4. Ογκολογία ουροποιητικού


Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο μετά την ειδικότητα σε εξειδικευμένο κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Απαιτείται, επίσης, κλινική αυτάρκεια με σκοπό οι υπότροφοι να μεταφέρουν τη γνώση τους σε νεότερους συναδέλφους τους.

Η θέση του μεταπτυχιακού υποτρόφου είναι πλήρους, αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης και εξασφαλίζει πλήρεις κλινικές και ερευνητικές αρμοδιότητες (πρόσβαση στα χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, κλινική, εφημερίες) και είναι έμμισθη με αποδοχές που κυμαίνονται ανάλογα με τον ανώτατο τίτλο σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από 16.500  έως 20.000 ευρώ μικτά ετησίως. Η σύμβαση έργου γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Σύμφωνα με το νόμο η σύμβαση είναι ετήσια και μπορεί να επεκταθεί μέχρι το ανώτερο 3 χρόνια.


Απαραίτητα πιστοποιητικά:

  1. Πτυχίο ιατρικής
  2. Τίτλος ειδικότητας
  3. Τίτλος FEBU
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Μεταπτυχιακός τίτλος (εφ’ όσον διατίθεται)


Εκδήλωση ενδιαφέροντος: μέχρι 19/10/2014
Αποστολή υποψηφιοτήτων / δικαιολογητικών: urolauth@med.auth.gr
 

Από την κλινική

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf