Συμμετοχή της Κλινικής στην 3η Επιστημονική Διημερίδα Ουρολογικής Ογκολογίας Βορείου Ελλάδος