Τελειώσαμε με το βάψιμο!

Τελειώσαμε με το βάψιμο. Η κεντρική πόρτα έμεινε και η σήμανση και είμαστε πλέον έτοιμοι!

Ανακαίνιση εισόδου της κλινικής - Τελειώσαμε με το βάψιμο.

Ανακαίνιση εισόδου της κλινικής - Τελειώσαμε με το βάψιμο.

Ανακαίνιση εισόδου της κλινικής - Τελειώσαμε με το βάψιμο.