Έτοιμο το νέο ειδικό υγειονομικό δάπεδο της Κλινικής.

Έτοιμο το νέο ειδικό υγειονομικό δάπεδο της Κλινικής. Τώρα έχουμε την ΩΡΛ γείτονες με νέα χρώματα! Και οι τοίχοι βαμμένοι στα νέα χρώματα. Για να ξεκινήσει η εφημερία αύριο και να αλλάξουμε όμορφα χρονιά!

Έτοιμο το νέο ειδικό υγειονομικό δάπεδο της Κλινικής

Έτοιμο το νέο ειδικό υγειονομικό δάπεδο της Κλινικής

Έτοιμο το νέο ειδικό υγειονομικό δάπεδο της Κλινικής