Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του αντρικού πληθυσμού για τον Καρκίνο του Προστάτη, η Α΄Ουρολογική Κλινική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ουρολογικών Παθήσεων, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο την εβδομάδα δωρεάν προληπτικού ελέγχου.

Η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη. Από 22 έως και 26 Σεπτεμβρίου προσήλθαν 711 άντρες, πραγματοποιήθηκαν συνολικά  470 αιμοληψίες για εξέταση PSA ενώ 413 άντρες εκτιμήθηκαν κλινικά.

 

Infographic Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του προστάτη που μοιράστηκε στην Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη από την Α' Ουρολογική Κλινική Γεννηματάς

Αντιμετωπίζω τον καρκίνο του προστάτη που μοιράστηκε στην Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη από την Α' Ουρολογική Κλινική Γεννηματάς

Φυλλάδια ενημέρωσης που μοιράστηκαν στην Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη από την Α' Ουρολογική Κλινική Γεννηματάς

Οι ουρολόγοι της Α΄ Ουρολογικής κλινικής Γεννηματάς

Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη από την Α' Ουρολογική Κλινική Γεννηματάς

Εβδομάδα πρόληψης καρκίνου προστάτη από την Α' Ουρολογική Κλινική Γεννηματάς