Η κλινική το 2004

Φωτογραφία της κλινικής μας το 2004. Ιατρικό, νοσηλευτικό (προϊσταμένη) και διοικητικό προσωπικό (γραμματέας). Στη μέση ο Διευθυντής της Κλινικής καθηγητής Δ. Ραδόπουλος.

Φωτογραφία της κλινικής μας το 2004