22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

Η Α' Ουρολογική Κλινική συμμετείχε ενεργά στο 22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας με παρουσιάσεις και ομιλίες των μελών της.

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)

22ο Πανελλαδικό Συνέδριο Ουρολογίας (Χερσόνησος Κρήτης)