Συναντήσεις Morbidity Mortality

Στην αρχή της χρονιάς, με πρωτοβουλία της Α' Ουρολογικής Κλινικής ξεκίνησε η προσπάθεια ανάπτυξης ενός κοινού προγράμματος εκπαίδευσης των Ουρολόγων. Ως πρώτο βήμα επιλέχθηκε η μηνιαία συνάντηση με δύσκολα περιστατικά που παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα στην αντιμετώπισή τους. Το καλούμενο διεθνώς morbidity & mortality meeting είναι πάγια πρακτική όλων των μεγάλων νοσοκομείων παγκόσμια, και αποτελεί κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς, αφού στην πράξη αποτελεί ένα ιατρικό συμβούλιο με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών. Η δομή του με βάση το πρόβλημα άλλωστε αποτελεί μια απο τις πιο καταξιωμένες σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές (problem-based learning).

Πρώτη κοινή μηνιαία συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών της Θεσσαλονίκης

Πρώτη κοινή μηνιαία συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών της Θεσσαλονίκης

4η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Από την 4η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

5η συνάντηση των Ουρολογικών Κλινικών Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης