Τρίπτυχο Κλινικής

Το τρίπτυχο της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. δίνει oδηγίες για την εισαγωγή στην κλινική όπως επείγουσα και τακτική εισαγωγή των ασθενών, πληροφορίες για το επισκεπτήριο και τη διαδικασία εξόδου-Εξιτηρίου.

Τρίπτυχο Α' Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ | Μπροστίνη όψη

Τρίπτυχο Α' Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ | Πίσω όψη

Περισσότερα αρχεία: Το τρίπτυχο της κλινικής σε pdf