Βραβεία στα SEEM 2006 και 2007

Τα διπλώματα της βράβευσης της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής στα SEEM 2006 και 2007. Η βράβευση του 2006 αφορά σε ερευνητική εργασία, που έγινε από φοιτητές και βραβεύθηκε στη συνέχεια και στο Ελληνογερμανικό του 2007 στο Lübeck.

Δίπλωμα της βράβευσης της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής στο SEEM 2006

Η Κλινική μας πήρε τον τίτλο του First Karl Storz Award για την ερευνητική εργασία των φοιτητών μας με τίτλο "Does maturation of sphicter control in childhood affect voiding habits in adult life?." Η βράβευση έγινε στο 2o EAU South Eastern European Meeting (SEEM) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 20-21 Οκτωβρίου 2006.

Δίπλωμα της βράβευσης της Α΄Ουρολογικής Κλινικής | SEEM 2006

Δίπλωμα της βράβευσης της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής στο SEEM 2007

Η Κλινική μας πήρε τον τίτλο του First Karl Storz Award για την παρουσίαση με τίτλο "Modified ureterosigmoidostomy with rectal-sigma pouch. 12 years experience". Η βράβευση έγινε στο 3o EAU South Eastern European Meeting (SEEM) που διεξήχθη στο Σαράγεβο, 5-6 Οκτωβρίου 2007.

Δίπλωμα της βράβευσης της Α΄Ουρολογικής Κλινικής | SEEM 2007