Χειρουργείο Όγκος Πυέλου

Ο Πανεπιστημιακός Υπότροφος της κλινικής Σταύρος Σφουγγαριστός χρησιμοποιεί εύκαμπτες λύσεις στο χειρουργείο για τον όγκο πυέλου.

Χειρουργείο όγκος πυέλου

Χειρουργείο όγκος πυέλου