Πυελοπλαστική (Στένωση πυελουρητηρικής συμβολής)

Πυελοπλαστική (Στένωση πυελουρητηρικής συμβολής)

Τι είναι η  Πυελοπλαστική (Στένωση πυελουρητηρικής συμβολής);

Η πυελοπλαστική είναι η επέμβαση κατά την οποία διορθώνεται το στένωμα της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή). Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά.

Πότε γίνεται η πυελοπλαστική;

Η πυελοπλαστική γίνεται όταν υπάρχει στένωση της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή), που δημιουργεί πρόβλημα όπως ουρολοιμώξεις ή προοδευτική καταστροφή της λειτουργίας του νεφρού.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Η τυπική προετοιμασία γίνεται μέσα στην κλινική. Αν παίρνετε κάποια αντιπηκτικά φάρμακα θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό της κλινικής.
Θα πρέπει παράλληλα, πριν την επέμβαση, να έχουν κατατεθεί για λογαριασμό σας φιάλες αίματος. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο, που διαθέτει τμήμα αιμοδοσίας, αρκεί να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο σας και η Κλινική στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Ο ακριβής αριθμός των φιαλών θα καθοριστεί από τον ιατρό της Κλινικής και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Τι γίνεται κατά την διάρκεια της επέμβασης;

H επέμβαση μπορεί να γίνει ανοικτά (με τομή στο δέρμα) ή λαπαροσκοπικά με γενική αναισθησία.

  • Στην ανοικτή επέμβαση γίνεται μια τομή στο δέρμα στην περιοχή του νεφρού, ώστε να μπορεί ο χειρουργός να έχει πρόσβαση στην πυελουρητηρική συμβολή.
  • Στην λαπαροσκοπική μέθοδο γίνονται κάποιες μικρές τομές στο δέρμα από τις οποίες εισέρχονται η κάμερα, η οποία μεταφέρει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας σε μια οθόνη και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η χειρουργική ομάδα για να κάνει την επέμβαση.

Στην πυελοπλαστική μετά από προσέγγιση του νεφρού γίνεται χειρουργική πλαστική αποκατάσταση της περιοχής του στενώματος με διάφορες τεχνικές ανάλογα με το είδος του στενώματος. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί καθετήρας στην ουροδόχο κύστη και παροχέτευση στην περιοχή του νεφρού. Ανάλογα με την τεχνική μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθεί είτε ένα σωληνάκι από το νεφρό στο δέρμα (νεφροστομία), είτε συνηθέστερα ένα σωληνάκι από το νεφρό στην κύστη μέσα στον ουρητήρα (ουρητηρικός καθετήρας), για να βοηθήσει στην επούλωση της περιοχής.
Ο καθετήρας και η παροχέτευση αφαιρούνται συνήθως μετά 2-4 ημέρες και ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι μεταξύ 5-7 ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  1. Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  2. Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα
  3. Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά
  4. Το προγραμματισμό για την αφαίρεση του ουρητηρικού καθετήρα

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Θα χρειαστεί περίπου 14 ημέρες μέχρι να επουλωθεί πλήρως το τραύμα και 4 με 6 εβδομάδες μέχρι να μπορείτε να επιστρέψετε πλήρως στις δραστηριότητές σας. Στην λαπαροσκοπική μέθοδο ο χρόνος ανάρρωσης είναι πολύ συντομότερος. Μπορεί να αισθάνεστε ενοχλήσεις στην κύστη κατά την ούρηση λόγω της τοποθέτησης του ουρητηρικού καθετήρα μέχρι την αφαίρεσή του. Αν προϋπήρχε μείωση της λειτουργικότητας του νεφρού θα πρέπει να γίνει επανεκτίμηση σε χρονικό διάστημα που θα σας υποδείξει ο γιατρός της κλινικής.