Συστροφή όρχεως

Συστροφή όρχεως

Τι είναι η χειρουργική αποκατάσταση της συστροφής του όρχι;

Είναι η επείγουσα χειρουργική διερεύνηση της πιθανής συστροφής του όρχι, της επαναφοράς του και της καθήλωσής του στο όσχεο.

Πότε γίνεται η χειρουργική αποκατάσταση της συστροφής του όρχι;

Η χειρουργική αποκατάσταση της συστροφής του όρχι γίνεται ως επείγον χειρουργείο στην κλινική υποψία συστροφής του όρχι.

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

Η τυπική προετοιμασία γίνεται μέσα στην Κλινική και είναι επείγον χειρουργείο.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Η επέμβαση γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία και θα κοιμάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης. Μέσω μίας τομής στο όσχεο θα διερευνηθεί η ύπαρξη συστροφής του όρχι και σε περίπτωση συστροφής, θα γίνει επαναφορά του όρχι και θα καθηλωθούν και οι δύο όρχεις στο όσχεο για να προληφθεί μελλοντική συστροφή. Σε περίπτωση που η βλάβη στον όρχι κριθεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μη αναστρέψιμη τότε αυτός αφαιρείται. Η μέση διάρκεια της νοσηλείας είναι συνήθως 2 ημέρες.

Μετά την επέμβαση

Παίρνοντας εξιτήριο θα λάβετε οδηγίες:

  • Αν παίρνατε αντιπηκτικά για το πότε είναι ασφαλές να τα ξεκινήσετε ξανά.
  • Για το πότε μπορείτε να ξεκινήσετε έντονη σωματική δραστηριότητα και να επιστρέψετε στην εργασία σας
  • Για την αντιβίωση που θα λάβετε μετεγχειρητικά
  • Συνήθως χρησιμοποιούνται απορροφήσιμα ράμματα και δεν θα χρειαστεί να τα αφαιρέσετε.

Ποιες οι επιπτώσεις της επέμβασης στη ζωή του ασθενή;

Μπορεί να υπάρχει πόνος στη βουβωνική περιοχή και το όσχεο για 7-10 ημέρες που αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Καλό είναι να απέχετε από την εργασία σας για 10 ημέρες και να αποφύγετε κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα ή άσκηση για 2 εβδομάδες.