Ογκολογικό Ιατρείο

Το Ογκολογικό ιατρείο ασχολείται με τους καρκίνους νεφρών, κύστης, όρχεων.

Εκτός από τη διάγνωση η Μονάδα παρακολουθεί τους ασθενείς μακροχρόνια εφαρμόζοντας ένα ολιστικό μοντέλο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους.

Ογκολογικό ιατρείο