Ειδικευόμενοι

Μαΐστρος Παύλος Ζάχος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Μαΐστρος Παύλος Ζάχος | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Στεφανίδης Παναγιώτης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Παναγιώτης Στεφανίδης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ευάγγελος Συμεωνίδης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Ευάγγελος Συμεωνίδης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μπανιώτης Παναγιώτης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Μπανιώτης Παναγιώτης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μπουχαλάκης Αθανάσιος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~

Βιογραφικό του Μπουχαλάκης Αθανάσιος | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Λάγγας Γεώργιος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~

 

Τσιακάρας Σταύρος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~

 

Στρατής Μιχαήλ
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~