Ειδικευόμενοι

Μαΐστρος Παύλος Ζάχος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Μαΐστρος Παύλος Ζάχος | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Wilbert Fana Mutomba
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Wilbert Fana Mutomba | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Στεφανίδης Παναγιώτης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Παναγιώτης Στεφανίδης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ευάγγελος Συμεωνίδης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Ευάγγελος Συμεωνίδης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μπανιώτης Παναγιώτης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Μπανιώτης Παναγιώτης | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μπουχαλάκης Αθανάσιος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963105
Email: ~
Βιογραφικό του Μπουχαλάκης Αθανάσιος | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.