Γραφείο Ερευνών

Βούλα Καποτέλη
Υπεύθυνη Γραφείου Ερευνών της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963102
Email: urolauth@med.auth.gr
Βούλα Καποτέλη | Υπεύθυνη Γραφείου Ερευνών της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.