Ουρολόγοι

Ουρολόγοι που υπηρέτησαν στην Α' Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ

Ιωαννίδης Σταύρος
Βιογραφικό σημείωμα
Email: stavrosi@auth.gr
Σταύρος Ιωαννίδης | Λέκτορας Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Πατσιαλάς Χρήστος
Βιογραφικό σημείωμα
Email: chpatsialas@med.auth.gr
Χρήστος Πατσιαλάς
Σταύρος Σφουγγαριστός
Βιογραφικό σημείωμα
Email: sfoungaristosst@gmail.com
Βιογραφικό του Ουρολόγου Σταύρου Σφουγγαριστού
Δήμου Πέτρος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.:2310 963105
Email: petros.dimou236@gmail.com
Βιογραφικό του Δήμου Πέτρος | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: ioannidt@gmail.com
Βιογραφικό του Ιωαννίδης Αναστάσιος | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Σημαιοφορίδης Βασίλειος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: vsimaioforidis@gmail.com
Βιογραφικό του Βασίλειου Σημαιοφορίδη | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.