Απόφοιτοι Ουρολόγοι

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού της έργου η Κλινική εκπαιδεύει ιατρούς για την απόκτηση της ειδικότητας της Ουρολογίας (ειδικευόμενοι) καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θεωρούμε τους απόφοιτούς μας αναπόσπαστο κομμάτι της Κλινικής και με χαρά παρακολουθούμε την πορεία τους.

Απόφοιτοι Ουρολόγοι

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Κουτσός Χρήστος
 • Χαχόπουλος Βασίλης, Ιδιώτης, Τρίκαλα
 • Δημόπουλος Παναγιώτης, Εργάζεται στο Manchester, Αγγλία

2011

2010

 • Παπασταύρος Χρήστος
 • Βλαχάκης Ιωάννης
 • Γκότσος Γεώργιος
 • Τοντικίδης Θεοχάρης
 • Καραμήτσου Αναστασία
 • Τσαφρακίδης Πέτρος

2009

 • Αποστόλου Απόστολος
 • Ζαχαράκης Ευάγγελος