Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Οργανωτική Δομή

Η A' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. αποτελεί μονάδα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο. Για την εκτέλεση του νοσηλευτικού έργου φιλοξενείται στο Νοσοκομείο "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Στο εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνεται η διδασκαλία και η κλινική άσκηση του μαθήματος "Ουρολογία" στους 4ετείς φοιτητές καθώς και η διδασκαλία στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το ερευνητικό έργο αναπτύσσεται με έγκριση της Επιροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ., του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και των Διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Οι δομές της Κλινικής εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
Ουρολογικό Ανδρολογικό Ιατρείο και HPV Center (Ανδρική Υπογονιμότητα - Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες - Παθήσεις Εξωγεννητικών Οργάνων) Θάλαμοι ανδρών Ανοικτών επεμβάσεων
Προεγχειρητικού ελέγχου Ιατρείο Προστάτη (Προστατίτιδες - Καλοήθη Υπερτροφία Προστάτη - Καρκίνος Προστάτη) Θάλαμοι γυναικών Ενδοσκοπικό
Μετεγχειρητικής παρακολούθησης Ειδικό Ιατρείο Νευροουρολογίας, Γυναικολογικής Ουρολογίας και Ουροδυναμικό εργαστήριο Θάλαμος αυξημένης φροντίδας Λαπαροσκοπικό
  Ιατρείο Ενδοσκοπήσεων και Βιοψιών (Κυστεοκοπήσεις - Ουρητηροσκοπήσεις - Βιοψίες Προστάτη) Σηπτικός Θάλαμος Μικροεπεμβάσεων
  Ιατρείο Επεμβατική Υπερηχοτομογραφίας (Νεφροστομίες - Αιμοδυναμικός έλεγχος στύσης)    
  Ογκολογικό Ιατρείο    
  Παιδοουρολογικό ιατρείο    
  Ιατρείο Λιθίασης    
  Ιατρείο φυσικοθεραπείας πυελικού εδάφους