Ομότιμοι Καθηγητές

Ομότιμοι Καθηγητές που υπηρέτησαν στην Α' Ουρολογική Κλινική

Κωνσταντίνος Τζάκας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα
Κωνσταντίνος Τζάκας | Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.