Διοικητικό Προσωπικό

Ευαγγελία Μητσακοπούλου
Ηλεκτρονική Διαχείριση
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.:2310 963102
Φαξ.: 2310992543
Email: urolauth@med.auth.gr
Ευαγγελία Μητσακοπούλου | Ηλεκτρονική Διαχείριση της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.