Μέλη ΔΕΠ

Γεώργιος Δημητριάδης
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. "Γ. Γεννηματάς"
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ./ Fax: 2310992529
Email: gdimit@auth.gr
Γεώργιος Δημητριάδης | Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ιωάννης Βακαλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310963370
Email: vakalj@otenet.gr
Ιωάννης Βακαλόπουλος | Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Πέτρος Σουντουλίδης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310963392
Email: psountoulidis@auth.gr
Πέτρος Σουντουλίδης | Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Φώτιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Βιογραφικό σημείωμα

Τηλ.: 2310963392
Email: ~

Βιογραφικό του Φώτιου Δημητριάδης | Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Δημήτριος Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310963102
Email: hatzichr@med.auth.gr
Δημήτριος Χατζηχρήστου | Διευθυντής Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.